Dít is Zuid-Holland!

Voedingsbodem van vele soorten groenten, fruit, aardappelen, eieren, vlees en zuivel

v.l.n.r.: oud-gedeputeerde Han Weber, molenaar Theo de Rooij, biologische bakker Jan Bronswijk en akkerbouwer Adjan Vos

Als gedeputeerde zet Adri Bom-Lemstra zich in voor verduurzaming van de landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland. Gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen in Zuid-Holland, dat is de ambitie. Een ambitie die reëel blijkt. “Ik ben ongelofelijk trots op deze provincie. Zuid-Holland heeft het in zich!”

“Wist je dat we hier, in het meest dichtbevolkte stukje van Nederland, eten produceren dat de hele wereld over gaat?”, vraagt Adri Bom-Lemstra. “Zuid-Holland is de voedingsbodem van vele soorten groenten, fruit, aardappelen, granen, eieren, vlees en zuivel. Zo mocht mijn voorganger, gedeputeerde Han Weber, het allereerste 100% Zuid-Hollandse brood in ontvangst nemen. Gemaakt met graan van akkerbouwer Adjan Vos uit Rhoon, gemalen in molen De Vrijheid in Schiedam en gebakken tot brood door biologische bakker Jan Bronswijk in Delfgauw. Het is een prachtig voorbeeld van waar Zuid-Holland toe in staat is!”

Minder CO2, meer investeren in duurzaamheid

De ultieme ambitie van de provincie is om in 2036 tachtig procent van het verse voedsel dat we nuttigen ook zelf te verbouwen. Maar waarom zouden we eigenlijk meer van eigen bodem eten? Adri Bom-Lemstra vervolgt: “Meer van eigen bodem eten betekent minder voedselkilometers. Zo maken we onze CO2-‘food’print aanzienlijk kleiner. Ook levert het een eerlijkere prijs op voor onze boeren en de makers die daardoor kunnen investeren in duurzaamheid. Sterkere lokale voedselketens verstevigen de toekomst van de sector, het milieu en de band tussen boer en burger.”

Zuid-Holland als afzetmarkt

'Dat Zuid-Holland zo’n dichtbevolkte regio is, heeft zowel na- als voordelen", legt Adri Bom-Lemstra uit. "Kijk je naar de voordelen van de vele inwoners op een kleine oppervlakte, dan zie je een enorme afzetmarkt. Ruim 3,5 miljoen consumenten die veel dichterbij zijn dan de wereldmarkt. Daar liggen kansen.”

Steun voor voedselpioniers

Op veel plekken in de provincie werken voedselpioniers al aan kortere ketens en verduurzaming van het productieproces. “Als provincie stimuleren we ondernemers en ketenpartijen samen te werken aan versterking van de positie van de agrariërs, nieuwe verdienmodellen, geringer grondstofgebruik, gesloten kringlopen en het behouden versterking van de biodiversiteit. Dat doen we onder andere via het netwerk van de Voedselfamilies. Ik ben blij dat we veel van de proeftuinen die voorkomen uit dit netwerk met subsidies hebben kunnen helpen opstarten. Want deze transitie is noodzakelijk. De Voedselfamilies zijn nu drie jaar actief en kunnen inmiddels opschalen. Makers zijn er klaar voor, consumenten hebben er behoefte aan, Zuid-Holland heeft het in zich!”

Maak kennis met de Zuid-Hollandse Voedselfamilies!