Voorwoord

Tijd om door te pakken

Ons landbouw- en voedselsysteem moet veranderen. Daarover zijn velen het eens. Want de huidige manier van produceren is te belastend voor onze aarde en is op lange termijn niet vol te houden. Maar welke veranderingen moeten er dan precies plaatsvinden? En, hoe gaan we die veranderingen realiseren? Door met elkaar te experimenteren proberen wij, de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, antwoord te vinden op die vraagstukken en de transitie naar duurzame landbouw in gang te zetten.


En dat lukt! Sinds de start van de Voedselfamilies in 2016 hebben we flinke stappen gezet. Destijds begonnen we met dagdromen. Van een Nationaal Waterpark Zuid-Holland. Een gebied waarin wordt gewerkt aan nieuwe teelten, in bedrijven die ook een bijdrage leveren aan water- en landschapsbeheer. Maar ook over vensterbanklandbouw. Want in 2036 willen we met elkaar in Zuid-Holland voor 80% eten van eigen Zuid-Hollandse bodem eten. En van megamakers: lokale voedselmakers die nieuwe smaken en nieuwe vormen van voedsel produceren en deze, via korte ketens, groots verkopen. Hoe staat het nu met deze droombeelden? U leest er alles over in dit magazine, maar ik kan u alvast verklappen dat we deze droombeelden waarmaken. Natuurlijk is het landschap in Zuid-Holland niet compleet veranderd. Maar er zijn wel zaadjes geplant. En oogsten doen we ook.


Ik ben ongelofelijk trots op de resultaten die we met de Voedselfamilies bereikt hebben. De steun en inzet vanuit de provincie zijn daarbij cruciaal geweest, waarvoor bijzondere dank aan oud-gedeputeerde Han Weber. Hij was een echte ambassadeur en heeft ons en de koplopers altijd gesteund. Trots ben ik ook op de energie die van dit netwerk uit gaat. Waar we tot voor kort vooral bezig waren met de groei van onze familie, met inspireren en experimenteren, is het nu tijd om door te pakken. Kunnen we bijvoorbeeld wetten en regels veranderen, zodat ondernemers de ruimte krijgen om te innoveren? Meer daarover leest u in het artikel 'De voedseltransitie is niet te stoppen'.


Met elkaar gaan we er werk van maken de transitie in een volgende versnelling te brengen. En als het ergens kan, dan is het in Zuid-Holland. De regio die alles in zich heeft en een voorbeeld kan zijn voor de rest van de wereld.


Drees Peter van den Bosch

Voorzitter Zuid-Hollandse Voedselfamilies